1. Čeho chci dosáhnout přístrojovou lymfodrenáží?

Správná funkce lymfatického systému je stále více odborníky považována za jeden ze základních předpokladů pro rovnovážný stav našeho organizmu. Jinými slovy – komu nefunguje lymfatický systém, nemůže být zdravý. Lymfa souvisí s imunitou, detoxikací organizmu a také je prokázáno, že bez správně fungujícího lymfatického systému nelze efektivně hubnout.
Zákazníkovi nebo pacientovi je v podstatě jedno, jak dosáhne požadovaného výsledku. Důležité je pro něj to, že se jeho problémy vyřeší nebo se alespoň výrazně zlepší jeho stav. Základní rozdělení zájemců o přístrojovou lymfodrenáž je tedy na ty, kteří řeší zdravotní problémy, kteří chtějí účinně regenerovat po sportu a na (většinou) zákaznice, které se snaží zhubnout nebo zmírnit projevy celulitidy.

2. Jaký je rozdíl mezi přístrojovou a manuální lymfodrenáží?

Manuální lymfodrenáž je od první poloviny minulého století standardizována a používána podobně prakticky po celém světě jako velmi účinný prostředek pomoci při potížích s lymfatickým systémem. Slouží zejména k odstraňování otoků. Není to masáž, ale drenáž, což znamená, že se zaměřuje na odvodnění povrchové podkožní vrstvy a ne na svaly a na krevní oběh. Manuální lymfodrenáž je samozřejmě vhodnější a účinnější než přístrojová, ovšem jenom pokud ji provádí zkušený odborník.
Proč se potom lymfodrenážní přístroje používají? Manuální lymfodrenáž je velmi náročná na čas a na energii a také je velmi drahá. Aby byla terapie účinná, musí být opakována pravidelně a to třeba desetkrát. Pro mnoho lidí je tato terapie cenově nedostupná a přístroje v kombinaci se základním manuálním ošetřením jim tuto péči umožní. Ty nejkvalitnější přístroje se vlastně snaží co nejrealističtěji manuální lymfodrenáž napodobit.
Naše přístroje toho dosahují kombinací tří faktorů: přístroj měří tlak v každé komoře zvlášť, umí zároveň ve stejnou chvíli jednu komoru nafukovat a jinou vypouštět a tlakové komory v aplikátoru (např. v lymfatických kalhotách) se šupinovitě překrývají, čímž zajistí, že jsou ošetřena všechna místa na těle stejným tlakem a po stejnou dobu.

3. Jaký lymfodrenážní přístroj si vybrat? 

Existují různé lymfodrenážní přístroje, rozdíly jsou v kvalitě a samozřejmě také v ceně. Rozhodně bychom doporučili vyhnout se těm nejlevnějším napodobeninám „čínské“ produkce, které nemají patřičnou účinnost a mohou být dokonce zdravotně závadné. Přístroj by měl splňovat několik podmínek, hlavně opravdu dodržovat nastavitelný tlak a vytvářet realistickou masážní vlnu (demonstrace účinnosti zde). Důležité jsou také kvalitní aplikátory (ke každému přístroji lze vybrat různé návleky, např. lymfodrenážní kalhoty), tedy z kvalitních materiálů a takové konstrukce, aby vyhovovaly pacientům různých tvarů těla a výšky postavy.
Velmi dobrým vodítkem je stejně jako třeba u aut nebo elektroniky používání renomovaných značek a výrobců, kteří mají mnohaletou tradici, investují značné částky do vývoje, také zaručují dlouhodobou životnost, v případě reklamace se k zákazníkovi neobrátí zády a jsou schopni nabídnout kvalitní servis.
Paradoxně velké množství programů, které přístroj nabízí, bývá spíše na škodu. Zjednodušeně řečeno existuje jeden správný způsob ošetření lymfatického systému a jde spíše o to, aby se přístroj dokázal přizpůsobit každému individuálně. Pokud někdo vyrábí nekvalitní přístroj, snaží se kvalitu nahradit například desítkami programů, které jsou však reálně k ničemu.

 4. Jaké jsou rozdíly mezi přístroji Lympha Press® a Ballancer®?

Základní rozdíl při výběru lymfodrenážního přístroje jak na domácí použití, tak při jeho profesionálním používání je v účelu, pro který ho potřebujete využít. Základní rozdělení je na zdravotní a estetické a regenereční účely. To je i základní rozdělení našich přístrojů, zdravotní jsou přístroje Lympha Press® a estetické a regenerační pak specializované přístroje Ballancer®, které byly z přístrojů řady Lympha Press® odvozeny.
Do značné míry se u obou skupin uživatelů snažíme dosáhnout stejného účinku, tedy rozfungovat jejich lymfatický systém. Když například srovnáme nejrozšířenější profesionální varianty přístrojů, tedy Ballancer® Gold (používaný v kosmetických a masážních salonech, hotelech a wellness centrech) a Lympha Press® Optimal (používaný lékaři a fyzioterapeuty), můžeme konstatovat, že jsou na 90% totožné. Hlavní rozdíl je v tom, že Lympha Press® Optimal používá navíc i sekvenční terapii se snižujícím se (graduovaným) tlakem směrem ke středu těla. Tato terapie není pro estetické účely tak vhodná. Léčebné procedury u Lympha Pressu® také probíhají více z pozvolna a opatrněji (např. uvolnění uzlin – preterapie – probíhá dvakrát tak dlouho).
Oba přístroje však mají stejný program uvolnění lymfatických uzlin před lymfodrenáží (v případě Lympha Pressu® Pre-therapy® a v případě Ballanceru® Pretreatment®) a program Wave (pomalá postupná tzv. peristaltická vlna). Rozdíl mezi nimi je tedy ve třetím přidaném programu:

  • přístroj Lympha Press® Optimal obsahuje program Lympha Gradient (sekvenční postupné plnění celého návleku, každá komora směrem ke středu těla má o jeden mmHg nižší tlak než předcházející) určený na léčbu otoků
  • přístroj Ballancer® Gold má specializovaný program Ballancer (rychlá postupná tzv. peristaltická vlna) speciálně vytvořený odborníky pro estetické účely, tedy podporu hubnutí, tvarování postavy a prevenci celulitidy

5. Jak uvolňuje lymfatické uzliny  program Pre-therapy®? 

Hlavní bezpečnostní zásada lymfodrenáže je tzv. uvolnění („otevření“) lymfatických uzlin před terapií. Součástí komplexní terapie je kombinace ruční a přístrojové lymfodrenáže. Většina zákazníků už ví, že pokud jim poskytovatel přístrojové lymfodrenáže neuvolní lymfatické uzliny, jedná se o nesolidní provozovnu.
Výrobce přístrojů Lympha Press® a Ballancer®, tedy izraelská firma Mego Afek, lymfodrenážní přístroje uvedla na trh jako první na světě a již čtyři desetiletí se podílí značnými investicemi na vývoji lymfodrenážních systémů. Také jako první a jediná na světě vybavila své přístroje programem Pretherapy®, který realisticky simuluje uvolnění lymfatických uzlin před lymfodrenáží. Pokud připojíme kalhoty, uvolní lymfatické uzliny v tříslech a v případě bundy uvolní lymfatické uzliny v podpaží (axily). Tento program automaticky postupně oddrenuje střední část těla postupnými vlnami s narůstajícím tlakem ve směru od distálních k proximálním částem těla.

6. Proč si pořizovat lymfodrenážní přístroj na doma?

Otoky a další problémy s lymfatickým oběhem se týkají stále více lidí. Je bohužel faktem, že případná terapie nevyřeší tento stav natrvalo a je nutné ji pravidelně opakovat po celý život, jinak se problémy mohou vrátit. Naše zdravotnictví těmto pacientům sice pomáhá, ovšem péče hrazená zdravotními pojišťovnami není v mnoha případech dostatečná a dlouhodobá. Mnoho pacientů je nuceno vyhledat placené služby a to mnohdy i opakovaně po dobu několika let. Pořízení přístroje na doma jak ze zdravotních, tak i z estetických a regeneračních důvodů se tak může dlouhodobě vyplatit. Kromě toho je to mnohem pohodlnější a můžete si dopřát terapii kdykoliv ji opravdu potřebujete. Naše přístroje zdravotní pojišťovny pacientům nehradí.

 7. Jaká je záruční doba a možnosti oprav v ČR?

Na naše přístroje i aplikátory poskytujeme záruku dva roky. Naše aplikátory jsou tvořeny třemi vrstvami materiálů vyvinutých v NASA a používaných v Izraeli pro armádní zakázky. Tlakové komory jsou ze speciálního elastického materiálu a neprasknou, ani když se aplikátor nafukuje bez pacienta na maximální tlak. Zárukou pro naše zákazníky však může být také skutečnost, že jsme od ledna 2014 Evropským servisním centrem společnosti Mego Afek a máme na starosti diagnostiku a záruční i pozáruční opravy přístrojů a aplikátorů z celé Evropy. Pokud tedy místní distributoři v evropských zemích řeší nepříliš časté reklamace, neposílají přístroje k výrobci, ale do naší firmy do Plzně.

8. Jaká je cena lymfodrenážních přístrojů  oproti konkurenci?

Naše přístroje patří k nejkvalitnějším na světovém trhu a cena přitom není od konkurenčních výrobků odlišná. Je to díky velkému množství výrobků produkovaných najednou. Většina produkce se prodává v USA, ale tyto přístroje jsou oblíbené doslova po celém světě. Naše výhoda oproti konkurenci je pak ale zejména v kvalitě aplikátorů.
Již na první pohled je zřejmé velmi kvalitní zpracování. Dovnitř přístroje člověk nevidí, kvalita se dá „dohnat“ zejména takovými výstřelky, jako jsou desítky programů, displeje s různými pestrými diagnostickými metodami, různobarevná světélka atd. Důležitá je však ale nakonec pouze účinnost přístroje a jeho životnost. Dražší přístroj, který vydrží pracovat pět let, je vlastně několikanásobně levnější než ten, který pracuje rok a pak se k jeho opravě výrobce moc nehlásí. Tyto příběhy nám pak vypráví zákazníci, kteří se po těchto zkušenostech rozhodli zakoupit kvalitní výrobek. Výhodou pro naše zákazníky je také naše nabídka možností splátek, přičemž některé varianty jsou dokonce bez navýšení.

 9. Jak je složité ovládání a jaká je možnost školení? 

Naše přístroje jsou takzvaně samoobslužné. I jejich profesionální varianty mají vlastně stejný cíl u všech uživatelů, tedy automaticky přizpůsobit proceduru jakémukoliv zákazníkovi či pacientovi a provést standardizovanou proceduru se všemi náležitostmi při různých tvarech těla. V podstatě jedinými parametry, které musí obsluha rozhodnout, je délka procedury a nastavení tlaku, který tvoří rozdíl mezi jednotlivými procedurami (nízký tlak = lymfodrenáž, vyšší tlak = hluboká svalová rekondiční a regenerační masáž). Kromě toho našim zákazníkům poskytujeme zaškolení ohledně užívání přístrojů a také je naučíme manuálně uvolnit lymfatické uzliny. Součástí naší péče o zákazníka je nabídka bezplatného stažení brožury o lymfatickém systému, jeho funkci, vlivu na zdraví a léčbu otoků a metabolických poruch.

10. Jaké přístroje používají profesionálové? 

Lékaři, rehabilitační pracovníci, lymfoterapeuti, ale také provozovatelé estetických salonů, wellness a fitness studií nebo třeba hotelů používají naše lymfodrenážní přístroje určené pro profesionální celodenní provozy. Od nich jsou odvozeny jednodušší, avšak stejně kvalitní domácí varianty přístrojů na osobní použití.  Jsou od stejného výrobce ze stejné továrny, jejich cena je však pro zákazníky nižší. Nemusí být univerzálně použitelné na všechny procedury a na celé tělo, zákazník si může vybrat podle svého konkrétního problému a účelu.

Kontaktujte nás


Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky