Nové všeobecně obchodní podmínky


Nové všeobecně obchodní podmínky

Věc: Oznámení o změně obchodních podmínek společnosti Beauty Systems s.r.o. se sídlem Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň, ČR, IČ 29098947 (dále jen „Beauty Systems“)

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o novém znění obchodních podmínek, jež nabývají platnosti a účinnosti dne 17.3.2016. Součástí tohoto oznámení jsou nové obchodní podmínky společnosti Beauty Systems, které s účinností k 17.3.2016 nahradí dosavadní všeobecné obchodní podmínky:

Hlavním důvodem změn daného dokumentu je skutečnost, že k 1. lednu 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) a v dosud platných obchodních podmínkách společnosti Beauty Systems nebyly reflektovány veškeré změny uvedeného právního předpisu. Tento zákon spolu s řadou navazujících předpisů přináší zásadní změny v oblasti soukromého práva, na které je nutné reagovat též v naší smluvní dokumentaci. Z materiálního hlediska nepřináší občanský zákoník žádné změny, které by podstatně měnily obsah poskytovaných služeb společnosti Beauty Systems. Ohledně nově uzavřených smluv je však nutné, abychom se na podřízení se nové právní úpravě dohodli. Proto v rámci změn VOP s Vámi sjednáváme, že práva a povinnosti ze všech smluv, které jsme mezi sebou uzavřeli, a které se řídí dosavadními Obchodními podmínkami s odkazem na již zrušený obchodní zákoník, se aktuálně řídí aktuálním zněním obchodních podmínek s odkazem na výše specifikovaný občanský zákoník. V souvislosti se změnou obchodních podmínek bychom Vás rádi specificky upozornili na níže uvedené skutečnosti, kterým byste měli věnovat zvláštní pozornost. V souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku a čl. XIII odst. 2 VOP je zakotvena možnost jednostranné změny obchodních podmínek v přiměřeném rozsahu, pokud vyplývá z povahy závazku rozumná potřeba jejich pozdější změny. Takováto změna bude oznámena smluvní straně prostřednictvím elektronické komunikace (e-mailem) a pokud nebude prodávající disponovat informací o e-mailové adrese smluvní strany, tak prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v sídle, bydlišti či pro kupujícího známé adrese smluvní strany.

Návrhy nového znění výše uvedených smluvních dokumentů můžete písemně odmítnout, a to až do 1.4.2016. Pokud tak neučiníte, platí, že navrhované změny přijímáte. Vaše případné písemné odmítnutí návrhu nám doručte do 1.4.2016. Veškeré dokumenty jsou k dispozici také na internetové stránce www.beautysystems.cz.

Děkujeme Vám, že užíváte služby Beauty Systems s.r.o.


Kam dále

Víte, jak funguje Váš lymfatický systém?

Rolletic Original

Lymfodrenáž Ballancer

Lymfodrenáž pro zdravotnická zařízení

bsmedical

Kde nás najdete:

BS Systems s.r.o.
Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
budova č. 9
Tel.: +420 371 141 386
Email: info@bs-systems.cz
www.bs-systems.cz
www.lympha-press.cz

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít