Rádi bychom informovali naše obchodní partnery a zákazníky,  že s účinností od 1. 4. 2019  došlo ke změně názvu naší společnosti Beauty Systems s.r.o. se sídlem Republikánská 1102/45, Plzeň. (Od 1.10.2022 sídlíme na adrese Okrouhlé Hradiště 3, 349 52 Konstantinovy Lázně!)
Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:
BS Systems® s.r.o. viz  spisová značka C 24647 vedená u Krajského soudu v Plzni.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje zaměstnanců…) zůstávají beze změny.
Změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.
Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.

Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název BS Systems® s.r.o.
Lenka Šimandlová
jednatelka společnosti