10 praktických rad při zařizování salonu

Každé podnikání by mělo začít sepsáním kompletního podnikatelského plánu, který by měl víceméně obsahovat podrobné odpovědi na všechny body a otázky, které v tomto stručném návodu klademe. Ale buďme realisté, málokdo z podnikatelů a živnostníku postupuje takto systematicky, proto jsme pro vás připravili stručný seznam 10 praktických rad, které byste si měli promyslet před tím, než se pro otevření beauty salonu rozhodnete. Určitě nechceme nahradit klasický podnikatelský plán, ale alespoň částečně se pokusíme poradit a nasměrovat vaše myšlení při vašich podnikatelských úvahách. Už jen to, že budete o námi navržených otázkách přemýšlet, je určitě krok správným směrem.

 

1. Kolik chci do podnikání investovat a jakou očekávám návratnost

To nejzákladnější, co si musíme před každým podnikáním a tedy i otevřením beauty salonu rozmyslet, jsou peníze. Musíme znát přesnou odpověď na to, kolik chceme do našeho podnikání investovat, kolik si můžeme dovolit do něj investovat a jakou očekáváme návratnost, tedy kdy přesně očekáváme, že se nám vložená investice vrátí a kdy a v jaké míře budeme vydělávat.

Zde je důležité kalkulovat opravdu se všemi plánovanými náklady, jako jsou náklady na pořízení vybavení, strojů, nábytku atd. a samozřejmě také náklady na následný provoz, ve kterých by neměl chybět nájem, energie, služby, výplaty zaměstnanců, splátky úvěrů, náklady na propagaci a marketing, a mnoho dalšího. Zapomínat bychom neměli ani na naši vlastní výplatu!

Většinu těchto nákladů si budete muset vypočítat sami. My vám na těchto stránkách můžeme pomoci zejména s kalkulacemi nákladů na pořízení vybavení a následně spočítat jeho návratnost při jeho provozu, abyste přesně věděli, zda se vám pořízení a provoz takového zařízení vůbec vyplatí.

 

2. Kde si otevřu salon, na jakém místě

Otázka lokality je zejména u služeb klíčová. Dobře si proto promyslete, na jakém místě svůj beauty salon otevřete, zda je zde možnost pohodlného parkování, zda se k vám zákaznice dostanou i pomocí MHD, zda je v blízkosti nějaké místo, které můžete využívat pro reklamu, případně pro jiné oslovování zákazníků apod. A hlavně, zda je dané místo schopné generovat dostatečné množství vhodných zákazníků!

Ideální je umístit salon do míst, kde se kumuluje vaše cílová skupina, tedy zákazníci, které hodláte oslovovat. Proto se poohlédněte po prostorách v blízkosti např. vyhlášeného kadeřnictví, kosmetického salonu, sportovního centra pro ženy, případné nákupní zóny. Zkrátka všude tam, kde máte nejvyšší šanci narazit na pro vás ideálního zákazníka.

 

3. Jaké úřady musím oběhat, jaká povolení potřebuji

Samozřejmostí je živnostenský list. Ověřte si na vašem místním živnostenském úřadu, jakou živnost potřebujete pro poskytování konkrétních služeb. Tuto informaci byste měli získat i od seriozního dodavatele zařízení, kterým budete salon vybavovat.

Dále je důležité mít salon správně zkolaudován. Toto má na starosti příslušný stavební úřad. I zde popište stavebnímu úřadu, jakou činnost budete v salonu provozovat. Pokud budete činnost provozovat v již zaběhlé a zkolaudované provozovně, další kolaudace není nutná. K případné kolaudaci budete také potřebovat vyjádření Krajské hygienické stanice a hasičů.

Následně budete muset jednat s Krajskou hygienickou stanicí, která musí schválit váš provozní řád. Na KHS vám poradí, jak by měl váš provozní řád vypadat, v závislosti na službách, které budete nabízet. Měli by být schopni vám předat vzor a poradit, jak nejlépe řád sestavit. Nebojte se zeptat, od toho jsou tam.

 

4. Co budu v salonu nabízet – jaké služby, jaké procedury

Dobře si rozmyslete, jaké procedury a služby chcete v salonu nabízet. Vycházet byste měli jak s určité poptávky, trendů v dané lokalitě, tak samozřejmě také z vašich možností. Existují procedury (vibrační plošina, Rolletic, lymfodrenáž, solárium…), kde stačí v salonu jedna pracovní síla, která může obsluhovat i několik zařízení a procedur najednou. Pak jsou zde ale procedury (kavitace, vacupress, cryolipolíza), kde musí být přítomna pracovní síla po celou dobu takové procedury a věnovat se pouze jednomu zákazníkovi, což samozřejmě náklady na provoz takového salonu výrazným způsobem navyšuje a v mnoha případech se tak i snižuje potenciál zisku. Proto před tím, než zvolíte portfolio služeb, mějte tuto věc na zřeteli.

Samozřejmostí při výběru služeb a strojů by měla být i kalkulace jejich návratnosti a následná generace příjmu. Důležité jsou i náklady na provoz takových zařízení, jako spotřeba elektrické energie, nutnost pravidelného servisu, poruchovost, jednoduchost a rychlost obsluhy apod.

 

5. Jak by měly prostory pro salon vypadat

Každý z nás máme jiný vkus, proto zde je velmi těžké cokoli poradit. Každopádně každý podnikatel, který plánuje otevření salonu, by měl o prostorách velmi důkladně popřemýšlet. Zejména se zaměřte na vnitřní uspořádání prostor. Zda preferujete velký společný prostor (idální pro procedury jako Rolletic, PowerPlate, cvičení Bosu,…) nebo menší, členité prostory, kde má klienta klid a soukromí (vhodné pro lymfodrenáže,  solárium, kavitaci,…).

Dále je vhodné přemýšlet, kam umístíte obsluhu – ideální je stav, kdy je od obsluhy vidět na co možná nejvíce procedur, aby mohla obsluhující osoba snadno komunikovat se zákazníky. Samozřejmě by mělo od obsluhy být vidět na vchodové dveře. Mluvíme-li o vchodových dveřích, nezapomeňte, že pokud tyto dveře vedou přímo ven, měly by být vybaveny zádveřím, které vám v zimě ušetří mnoho nákladů na topení v salonu (v každém beauty salonu musí být příjemné teplo!).

V neposlední řadě je třeba přemýšlet o prostorách šaten, případně sprch. Vhodné je též do beauty salonu umístit dětský koutek – to ale pouze tam, kde na něj máme prostor, který nemůžeme zaplnit jinak. Nezapomínejte, že z dětského koutku příjmy nepřicházejí, jedná se o vyloženě doplňkovou službu (bonus), která není vždy nutná.

 

6. Kolik budu zaměstnávat lidí

Další podstatná věc, závisející na procedurách a službách, které plánujeme v salonu nabízet. Otázku můžeme velmi zjednodušit a to takto:

  • Chceme nabízet procedury, kde se klientce musí věnovat po celou dobu obsluha? Mezi tyto procedury/služby patří např. klasické masáže, kavitace, radiofrekvence, kryolipolíza, vacupress atd. Po celou dobu je nutná přítomnost obsluhy.
  • Nebo chceme spíše nabízet procedury, které mohou klientky využívat bez přítomnosti obsluhy a my tak můžeme mít v celém salonu pouze třeba jednoho zaměstnance, případně v něm můžeme pracovat sami. Mezi takové služby patří např. lymfodrenáž, Rolletic, vibrační plošiny, solárium,…

Takto je třeba o celé věci uvažovat. Vydáme-li se cestou první, je třeba počítat s výrazně vyššími náklady na provoz a tedy menším prostorem pro tvorbu zisku. Druhá cesta je z hlediska nákladů efektivnější. Samozřejmě chápeme, že pokud je ve vašem prostředí poptávka po některé ze služeb z první varianty, asi těžko vás můžeme přesvědčovat o opaku. V takovém případě alespoň doporučujeme procedury z obou variant zkombinovat.

 

7. Co vše musím umět a znát, jak a kde budu vyškolen

Tuto otázku lze chápat z hlediska živnostenského zákona a pak z hlediska naší profesionality. Co se týče živnostenského zákona, tak pokud máme některou z vázaných živností pro poskytování konkrétních služeb, plně nám to postačuje k provozování těchto služeb. Nic to ale neříká o tom, jak moc jsme v poskytování dané služby dobří a profesionální.

Proto by každý poskytovatel jakékoli služby v oblasti beauty a estetiky měl být absolutním profesionálem a člověkem na svém místě. Budete li provozovat jakékoli přístrojové procedury, dbejte na to, aby vás prodejce daného přístroje důkladně vyškolil v obsluze daného zařízení a poskytování dané služby. Prodejci v některých případech i vydávají různá osvědčení o tom, že jsme daným školením prošli a že právě my poskytujeme onu profesionalitu. Tato školení nikdy nepodceňujte (ani vy, ani všichni vaši zaměstnanci!), neboť pokud při obsluze zákazníka „šlápnete vedle“, tento se k vám do studia většinou už nikdy nevrátí. A jedině spokojený zákazník, který obdrží 100% profesionální službu, je ten, který se nám bude rád a pravidelně vracet.

 

8. Jak budu služby svého salonu propagovat

Důkladné rozmyšlení propagační strategie je další z důležitých bodů při plánování beauty salonu a jeho provozu. V počátcích doporučujeme držet náklady na reklamu v rozumné míře. Je třeba si uvědomit, kdo jsou naši zákazníci a jak je nejlépe oslovit. Většinou se bude jednat o dámy mezi 25 a 55 lety z místa, kde salon provozujeme. Proto pro propagaci doporučujeme vhodná místní media, noviny, rádio a místní poskytovatele vhodné reklamy (místní billboardy, lavičky, poskytovatele plakátového výlepu apod.). Pokud chceme opravdu nízké náklady, můžeme využít např. studenty pro roznos reklamních letáčků.

Samozřejmě bychom neměli podcenit ani internet. Jako první krok bychom si měli nechat zpracovat pokud možno kvalitní internetovou prezentaci (webovou stránku). Tuto stránku musíme následně efektivně provozovat, jinak její účinnost výrazně klesá. Dále bychom měli využít i možnosti internetové propagace zdarma, a to registrace na portálech typu salony-krasy.cz a dalších. Důležitou součástí dnešní internetové doby je i Facebook.

Pro propagaci salonu doporučujeme nevyužívat slevových portálů. Jejich přínos pro reklamu salonu a atrakci nových zákazníků je diskutabilní a vést cenovou válku hned po zahájení provozu je spíše kontraproduktivní.

 

9. S kým budu spolupracovat

Kvalitním zdrojem zákazníků jsou partnerské organizace, se kterými beauty salon spolupracuje. Pokuste se nabídnout místním úřadům (úřednicím) vaše služby. Nabídněte místnímu důležitému zaměstnavateli, aby poskytl vaše služby svým zaměstnancům jako zaměstnanecký bonus. Pokuste se domluvit s masérem ze sousedství, případně s místním kadeřnickým salonem na vzájemné propagaci, doporučení a posílání si zákazníků. Dívejte se kolem sebe a u každého místního subjektu si řekněte: „Jak mi může být v mém podnikání nápomocen? Může mi přivést nové zákazníky? A jak?“

 

10. Kde najdu potřebnou pomoc a asistenci

Žádný podnikatel ani provozovatel samozřejmě neví nikdy úplně všechno. Dobrý podnikatel ale vždy ví, kde jsou mu schopni pomoci a kde může sehnat potřebné informace a zdroje. To samé byste měli vědět i vy, při provozu vašeho beauty salonu. Zjistěte si, kdo ve vašem městě poskytuje podnikatelské poradenství, kde zjistíte podrobnosti a cenné informace o daních a účetnictví, pojištění, či kde je v případě potřeby dobrý právník. Zároveň si zjistěte, kde vám pomohou se samotným chodem salonu a kde vám poskytnou cenné rady, bude-li třeba. Vybírejte ale velmi pečlivě. Poradenských firem různé kvality je na trhu velmi mnoho, proto si vždy důkladně zvažte, na koho se obrátíte. Získejte si reference, důkladně prostudujte nabídku, případně historii. Nenechte se opít rohlíkem a jednejte pouze s profesionály!

Závěrem

V tuto chvíli jsme vám vyjmenovali 10 praktických rad a tipů, nad kterými se při zařizování beauty salonu minimálně zamyslet. Jsme si samozřejmě vědomi, že tento náš stručný návod je až příliš stručný a o každé jeho části by se dala napsat třeba celá kniha. To ale není naším cílem. Naším cílem bylo tuto problematiku v bodech stručně popsat a navést vaše myšlení a podnikatelské uvažování tím správným směrem. Doufáme, že se nám to alespoň trochu povedlo a že si z tohoto stručného výčtu alespoň něco málo odnesete.

Tým BS Systems vám přeje mnoho úspěchů při vašem podnikání.

 

Máte zájem o bližší informace? Chcete se na cokoli zeptat?

Zavolejte na číslo +420 371 141 386 nebo nám napište, ozveme se Vám urychleně zpět.

Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky

 

Kam dále

Víte, jak funguje Váš lymfatický systém?

Rolletic Original

Lymfodrenáž Ballancer

Lymfodrenáž pro zdravotnická zařízení

bsmedical

Kde nás najdete:

BS Systems s.r.o.
Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
budova č. 9
Tel.: +420 371 141 386
Email: info@bs-systems.cz
www.bs-systems.cz
www.lympha-press.cz

Používáním této stránky souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookies na této webové stránce jsou na "Povolit cookies", abychom Vám mohli umožnit nejlepší možné procházení stránek. Pokud budete pokračovat v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknete na tlačítko "Souhlasím" pak souhlasíte s používáním cookies.

Zavřít