Firma Mego Afek výrobcu zariadenia Ballancer®, bola prvou spoločnosťou na svete, ktorá kedy vyrobila viackomorový, sekvenčné, pneumatický, tlakový systém pre liečbu opuchov, alebo jednoducho povedané „lymfodrenážna prístroj“. A ako to celé bolo?

V 70. rokoch minulého storočia experimentoval Prof. Avigdor Zelikovski (vedúci lekár oddelenia vaskulárnej chirurgie Beilinsonské nemocnice v Izraeli) s prvými, primitívnymi, kompresnými systémy pre liečbu lymfedému. Jeho klinika bola v tom čase plná pacientov zo Sovietskeho zväzu s vážnymi problémami po roky neliečeného a zanedbaného lymfedému. Mnoho z týchto pacientov trpelo chronickými infekciami a fibrózou. Profesor Zelikovski bol veľmi nespokojný s vtedy dostupnými kompresormi a frustrovaný ich neschopnosťou uľaviť pacientovi navrhol úplne nový, sekvenčné, kompresný systém pre liečbu lymfedému. Na jeho systému bol unikátny najmä počet a rozmiestnenie úzkych vzduchových komôr, ktoré keď sa sekvenčným spôsobom plnili tlakom, vykonávali končatinám procedúru, porovnateľný s dojenie. Tento tzv. „Milking effect“ však mal za následok pohyb nahromadené miazgy (lymfy) v opuchnutých partiách smerom k zdravým častiam lymfatického systému v trupe tela. Za krátku dobu potvrdili niekoľkonásobné klinické testy veľmi výrazné výsledky v liečbe. Čoskoro na to priniesol profesor Zelikovski tento svoj systém do firmy Mego Afíka aby dokončila jeho vývoj.

Firma Mego Afek následne dovyvinula tento originálny model profesora Zelikovskiho a výsledkom sa stal Lympha Press®. Systém, ktorý vykonal revolúciu v doterajšej liečbe lymfedému. Lympha Press® bol následne testovaný v mnohých fakultných nemocniciach a na klinikách v USA a v ďalších krajinách.

Za niekoľko rokov firma Mego Afek využila svoje bohaté skúsenosti s lymfodrenážami a vyvinula prístroj, pomocou ktorého môžu lymfodrenáže využívať nielen pacienti v nemocniciach, ale aj klienti v bežných štúdiách starostlivosti o telo a beauty salónoch. Dostal názov Ballancer® a v dnešnej dobe je to najpredávanejší a najpoužívanejší lymfodrenážne prístroj na svete. Nájdeme ho v štúdiách v USA, takmer vo všetkých krajinách EÚ, Brazílii, Rusku, Indii, Číne, Japonsku a mnoho ďalších. Jeho kvality a oveľa lepšie výsledky lymfodrenáže v porovnaní s inými výrobkami už vyskúšali stovky tisíc užívateľov.
Ak uvažujete teda o naozaj kvalitný lymfodrenáži, vyskúšajte Ballancer®.