Lymfatická (lymfatické) sústava je jednosmerná sústava ľudského tela, vedúci lymfu (miazgu) z medzibunkových priestorov do krvi miazgovými cievami. Väčšia lymfatické cievy sa označujú ako miazgovodov (napr. Hrudnej miazgovodov – kde ústi miazga do žíl). Lymfatický systém sa stará o včasný a dostatočný presun všetkých splodín a odpadov organizmu z tela von. Jeho hlavnou funkciou je obrana proti rôznym patologickým dejom a podieľa sa na imunite ľudského tela. Hrá tiež neodmysliteľnou úlohu pri detoxikácii organizmu. Rozvádza po tele lymfu, priezračnú, bezfarebnú tekutinu, v ktorej sú rozmiestnené všetky bunky tela. Lymfa je teda všetky prečisťuje.
Lymfatické uzliny sú veľmi dôležitým orgánom lymfatického systému. Pred prístrojovú alebo manuálnu lymfodrenážou je veľmi dôležité špeciálnymi hmaty tieto lymfatické uzliny vyprázdniť – uvoľniť. Tým sa zaistí bezproblémový odtok miazgy. Vždy je nutné uvoľniť krčné uzliny (terminy), podpazušné uzliny (axily), trieslovinové uzliny a hlavné miazgovodov na vnútornej strane stehien. Lymfa odvádza splodiny metabolizmu, toxíny, odumreté bunky, nádorové bunky, baktérie, tukové kvapôčky, lymfocyty (biele krvinky) a proteíny (bielkoviny). Preteká cez lymfatické uzliny, ktoré niektoré tieto látky zachytávajú a likvidujú. Lymfatické uzliny sú počas lymfatické masáže viac zaťažené. Musí prefiltrovať väčšie množstvo miazgy. Ak nie sú odborne vyprázdnené a ošetrené, môžu sa zablokovať a prietok lymfy sa spomalí alebo zastaví. Potom dochádza k opuchom (lymfedémům) a hromadenie odpadových látok, ktoré môžu zapríčiniť zápaly a celkové oslabenie imunitného systému.

Existuje mnoho prístrojov zameraných na lymfodrenáže, rozdiely v ich kvalite sú však úplne zásadné. Tlaková terapia musí prebiehať odborne a uvoľnenie lymfatických uzlín je nutným predpokladom prevencia opuchov vzniknutých následkom tejto procedúry. Lymfodrenážna prístroj Ballancer® má ako jediný na trhu unikátny program Pre-Therapy®, ktorý pred každou masážou uvoľňuje lymfatické uzliny v slabinách a v podpazušných jamkách. Tým chráni pred následkami neodborne vykonávané lymfodrenáže a zbavuje prevádzkovateľa veľkej časti rizika.
beauty_systems_lymfaticky_system

zp8497586rq