Ako je všeobecne známe, lymfatická drenáž Alebo ak manuálna lymfodrenáž, je masáž založená na rytmickom miesením svalov, pomocou ktorej sa má podporiť správne prúdenie lymfy (miazga) v tele. Oproti klasickej masáži sú tú hmaty vykonávanej menším tlakom a maju ai nižším frekvenciám. Ide o uznávaný Liečebný metódu s širšími možnosťou využitím. Možno ju vykonávať Ako manuálne technikou, tak pomoc Radu špeciálnych prístrojová. Potom sa jedná o tzv. Prístrojová lymfodrenáž.
Skúsený masér dodržiava jednu základnú zásadu. Vždy masíruje od okrajových častí tela smerom do stredu (k srdcu) tak, aby pomáhal krvnému a míznímu obehu. V opačnom prípade by nastal problematický stav, akýsi spätný tok a telesné tekutiny by sa hromadili v periférnych častiach tela, prípadne by mohlo dochádzať k vzniku nežiaducich opuchov.

Ak sa zameriame na správne vykonávanú prístrojovú lymfodrenáž, tá by mala dodržanie správneho smeru tlaku spĺňať na sto percent. Prvou zásadou akejkoľvek procedúry je neuškodiť. Pokiaľ má riešiť nejaký zdravotný problém alebo aj pôsobiť preventívne, je absolútne nutné, aby lymfodrenáž prebiehala bezpečne a podľa tejto zásady. Väčšina prístrojov samozrejme túto vlastnosť deklaruje, skúsenosti z praxe sú však bohužiaľ iné. Ľudské telo nemá štandardný tvar, a preto je nutné, aby prístroj pracoval správne v každej situácii a dokázal sa prispôsobiť všetkým telesným proporciám.
Skutočnou istotu prináša iba technológia zaisťujúca nepretržité a úplne presné meranie aktuálneho tlaku vo všetkých komorách použitého aplikátora. To znamená, že prístroj presne vie, aký tlak v komore práve je a podľa toho reaguje. Tejto schopnosti využívame pri dvoch základných procedúrach:

  • Peristaltický cyklus používa postupného plnenia komôr pre správny tok lymfy od chodidiel k trupu (postupujúcej vlna).
  • Sekvenčné cyklus využíva efektu postupne klesajúceho tlaku. Umožňuje nastavenie tlaku pre každú komoru zvlášť so zaistením jeho postupného znižovania od distálnych k proximálnom oblastiam (od končatín k trupu).

Samozrejmosťou by potom malo byť, že aplikátor, ktorým sa lymfodrenáž vykonáva, je len z jedného kusu, čím eliminujeme miesta, kde by tlak mohol nežiaducim spôsobom poklesnúť, ako sa tomu deje u aplikátorov zložených z niekoľkých kusov.
Lymfodrenážna prístroje Ballancer® a Lympha Press® firmy Mego Afek (popredného svetového výrobcu zdravotníckej techniky) všetky tieto zásady spĺňajú a aj z toho dôvodu sa jedná o najpoužívanejší lymfodrenážna systémy na svete, a to ako v estetike, tak najmä v zdravotníctve.