V poslednej dobe sú v mnohých kozmetických salónoch a wellness centrách stále častejšie používané rôzne lymfodrenážna systémy a prístroje. Popularita týchto procedúr neustále stúpa a zákazníci (najmä zákazníčky) sa o lymfodrenáže sami zaujímajú. Bez fungujúceho lymfatického systému totiž nemožno efektívne chudnúť a bojovať proti celulitíde. Predtým mohli zákazníci využívať iba manuálne lymfodrenáže, ktoré sú samozrejme veľmi účinné. Podmienkou je však ich odborné prevedenie, ich problémom je nedostatok naozaj skúsených lymfo masérov a tiež vysoká cena týchto procedúr.
Přístrojová lymfodrenáž je vhodným doplnkom ručné lymfodrenáže, prípadne je veľmi účinnou procedúrou aj sama o sebe, avšak je nutné používať kvalitné prístroje od preverených výrobcov a vždy je potrebné dodržiavať zásady bezpečnej lymfodrenáže, najmä uvolnění lymfatických uzlin pred touto masážou a pitný režim. Dôležitým činiteľom správne vykonanej prístrojovej lymfodrenáže je tiež hodnota nastaveného tlaku. Prístroje majú väčšinou rozmedzí nastaviteľného tlaku od 20 do 80 mmHg (milimetrov ortuti v stĺpci), tiež je možné povedať torrov. Ako si stále znovu overujeme u našich zákazníkov, o správnej hodnote tlaku prístrojovej lymfodrenáže nemajú ich prevádzkovatelia dostatok vedomostí. Podľa nášho názoru a skúseností popredných lymfologů je vhodný a úplne dostatočný tlak prístrojovej lymfodrenáže 40 mmHg. Ako ideálny tlak býva uvádzaná niektorými odborníkmi dokonca konkrétne hodnota 39 mmHg. Je možné tiež ako vhodné označiť rozmedzí od 40 do 50 mmHg.
Najčastejšou chybou býva nastavenie príliš vysokého tlaku, teda medzi 60 a 80 mmHg. Ide o to, že aj ručné lymfodrenáž pracuje s nižším tlakom na koži než bežná regeneračné a rekondičné masáž. Cieľom lymfomaséra je tenká podkožný vrstva, kde lymfatický obeh prevažuje. Uvádza sa, že 80% lymfatického systému sa nachádza do jedného centimetra hĺbky pod kožou. Ak by masér tlačil viac, alebo ak nastavíme na lymfodrenážnym prístroji väčší tlak, účinok tejto procedúry sa prenáša do väčšej hĺbky a míňa sa tak účelom. V tú chvíľu neovplyvňuje a neaktivizuje lymfatický systém, ale jedná sa skôr o tzv. Hlbokou žilovou masáž, účinok je potom zameraný skôr na krvný obeh a masáž svalov. Ak teda zákazník vyžaduje vyšší tlak a predstavuje si, že lymfodrenáž bude účinnejšie, dosiahne pravý opak a dramaticky zníži vplyv tejto procedúry na lymfatický systém. Hoci to tak zákazníčka nevnímajú, tlak 40 – 50 mmHg je úplne dostatočný a správny. Vo výnimočných prípadoch lymfologové u obéznejších pacientov so silnejšou vrstvou tuku pridávajú po určitú dobu vyšší tlak, avšak tieto postupy sa týkajú skôr liečby lymfedémov a mal by ich odborne vykonávať lekár! Z hľadiska prevencie, revitalizácie lymfatického systému, podpory chudnutie a regenerácia kože je tlak okolo 40 mmHg úplne dostatočný.

Frekvencia opakovania

Lymfodrenáže majú dlhodobé výsledky, ak pri správnom prevedení procedúru pravidelne opakujeme po určitú dobu. Minimum je päť, lepšie je však desať lymfodrenážou v priebehu niekoľkých týždňov. Jedna masáž môže priniesť krátkodobý efekt odvodnenie, ten však nemožno vydávať za schudnutie, cieľom sú samozrejme dlhodobé výsledky. Medzi jednotlivými lymfodrenážami by mal tiež byť odstup aspoň 48 hodín, pretože tak dlho pretrváva aktivizácia lymfatického systému po lymfodrenáži. Zákazníčky teda chudne najviac v podstate až vo chvíli, keď v noci po tejto procedúre spí, telo je v pokoji a aktivizovaná lymfatický systém môže naplno pracovať. Optimálne je dvakrát za rok absolvovať desať odborne vykonaných lymfodrenážou a medzi tým, napr. raz za mesiac, jednu až dve tzv. udržiavací. Nie je vhodné pomáhať lymfatickému systému nepretržite bez prerušenia dlhodobo, aby tiež pracoval sám a telo bolo schopné dosiahnuť rovnováhu vlastnými silami.

zp8497586rq