Zápas s celulitídou predstavuje pre väčšinu žien celoživotné usilovania a mal by byť najintenzívnejšie v rizikových obdobiach života ženy (už čoskoro po puberte, počas gravidity, pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, hormonálnych liekov, event. V menopauze). Celulitída je nielen kozmetický, ale predovšetkým zdravotný problém. Jej vznik signalizuje rad možných, niekedy aj závažných, zdravotných problémov. Už jej kľúčový problém – nedostatočnosť lymfatického systému – znamená oi. Aj možnú zhoršenou detoxikáciu organizmu a znížený imunitný potenciál. Adekvátne liečba či prevencia celulitídy predstavuje teda zároveň veľmi účinnú starostlivosť o celkové zdravie.
Celulitída (odborne lipohypertrofia, Celulita) je hovorový názov pre progresívne degeneratívne zmeny podkožného tukového väziva špecifických telesných partií (stehien, zadku, postihnuté môžu byť aj boky, brucho, event. Paže). Vzniká predovšetkým v dôsledku horšieho žilného a najmä lymfatického obehu. Úzko súvisí s pôsobením ženských pohlavných hormónov. Môže sa preto objaviť už v puberte, ale často sa tiež zvýrazňuje v období gravidity.

stupne celulitídy

Výraznosť prejavov celulitídy môže byť rozdielna v závislosti na stupni postihnutia. Rozoznávame štyri stupne (štádiá) celulitídy:

 1. Prejavy tzv. Pomarančovej kože sú viditeľné len pri tlaku na kožu, napr. Pri takzvanom štiepacím teste – stlačením kože medzi dvoma prstami možno pozorovať vznik kožnej riasy.
 2. Celulitída je zrejmá pri státí či sedení, zaťatou svalstve, alebo pri ostrom osvetlení. Poležiačky, pri uvoľnenom svalstve, nerovnosti nie sú pozorovateľné.
 3. Nerovnosti sú pozorovateľné stále, bez ohľadu na polohu.
 4. Trvalo pozorovateľné hrubé nerovnosti na povrchu kože, ktoré môžu vykazovať ďalšie komplikácie (monštrózne zväčšenie tukového tkaniva, opuchy, bolestivosť). Toto štádium už nemožno považovať za púhy kozmetický problém, ale prerastá v problém zdravotný.

Vzhľadom k vyššie uvedeným príčinám, ktoré môžu stáť za rozvojom celulitídy, je pred začatím zodpovedajúcej starostlivosti potrebné vylúčiť prítomnosť zdravotných komplikácií a posúdiť, či sú kožné prejavy naozaj len kozmetickou záležitosťou. Doteraz uvedené informácie však potvrdzujú, že hranica medzi kozmetickým a zdravotným problémom je v prípade celulitídy naozaj veľmi tenká a diskutabilná.
Veľmi dôležitá je však informácia, že jedinou kapilárou v tele schopnú vstrebať a transportovať proteíny a tuk z tkanív je lymfatická kapilára. Je teda zrejmé, že dobrý stav lymfatického systému a jeho dostatočná transportné kapacita sú základnou podmienkou úspešnej prevencie a liečby celulitídy.

Liečba celulitídy:

 • základom terapie aj prevencia celulitídy je odborne vykonaná ručná alebo prístrojová lymfodrenáž (pred prístrojovú presoterapie musí byť odborne uvoľnené lymfatické uzliny)
 • podľa individuálnej potreby možno využiť prvkov kompresnej terapie (kompresné bielizeň – pančuchy, nohavičky atp.)
 • cvičenia a vhodná pohybová aktivita – výber vhodných pohybových aktivít, ich intenzita musí rešpektovať stupeň a príčiny ťažkostí (nadmerná intenzita, príp. nevhodné pohybové aktivity vedú často paradoxne k zhoršeniu stavu); ideálne je rýchla chôdza (minimum je trikrát týždenne pol hodiny)
 • v indikovaných prípadoch je vhodné nasadiť farmaká a využiť potravinové doplnky (venofarmaká, enzýmy, vitamíny, antioxidanty, bylinné zmesi Čínskej medicíny atď.)
 • všetko je vhodné podporiť režimovými opatreniami, teda pitný režim, pestrá a hodnotná strava (hlavne vylúčenie potravín z bielej múky), vylúčenie nikotínu a destilátov, udržiavanie optimálnej hmotnosti atď., všeobecne dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu
 • rôzne fyzikálne metódy a lokálne ošetrenie (napr. vákuová pumpa, hĺbkové teplo – škoricové zábaly, anticelulitídny masti, gély, Tánička atp.) prinášajú istý efekt, avšak často krátkodobý, ale nemôžu odstrániť vlastné príčinu celulitídy; niektoré z týchto metód, ak sú v konkrétnych prípadoch nevhodne indikované, môžu stav celulitídy zhoršiť
 • chirurgické zákroky (liposukcia) neprinášajú v prípade celulitídy dlhodobo uspokojivé výsledky

Pozitívne ovplyvnenie lymfatického systému efektívne zaisťuje opakovaná odborne vykonaná lymfodrenáž, ktorá zlepší „prietočnosť“ lymfatického riečiska a navodí fyziologické pomery v podkoží. Cieľom je naštartovať lymfatický systém a zlepšiť jeho funkčnosť trvalo. Dnes sú k dispozícii aj vhodné lymfodrenážna prístroje na domácu starostlivosť (více tu).

Charakteristika celulitídy:

 • postihuje aj veľmi mladé, štíhle a športujúce ženy
 • ide o chronický stav, charakterizovaný spočiatku pomalým rozvojom, ale neskôr vždy s narastajúcou progresiou
 • včas neliečená vedie k nevratným degeneratívnym zmenám podkožného tkaniva
 • už vzniknutú celulitídu nemožno úplne odstrániť, odborne vedená terapia však môže zlepšiť jej estetický vzhľad a zastaviť inak nevyhnutné progresívne zhoršovanie
 • celulitída je multifaktorová a medziodborová medicínska problematika

Príčiny vzniku celulitídy:

 • vznik celulitídy je komplikovaný a dlhodobý proces
 • hlavnou príčinou sú poruchy cirkulácie žilovej krvi a hlavne lymfy
 • významným faktorom je ďalej nepriaznivá hormonálnej situácie (hormonálna nerovnováha, nadprodukcia estrogénu, skorý nástup menštruácie, hlavne však užívanie hormonálnych prípravkov)
 • veľmi záleží na genetických, dedičných dispozíciách
 • svoju úlohu hrá tiež kvalita väzivového tkaniva

Rolletic®

Rolletic® Original je masážny stroj, ktorý dokáže ako jeden z mála skutočne tvarovať postavu, spevniť problematické partie a čiastočne odstrániť alebo aspoň zmierniť problémy s celulitídou. V mnohých štúdiách a kozmetických salónoch sa používa v kombinácii s lymfodrenážami, pretože účinky oboch procedúr sa vzájomne zvyšujú. Vďaka svojim presvedčivým a mnohokrát preukázaným výsledkom sa dnes Rolletic® radí medzi najpoužívanejšie a najúčinnejšie prístroje na formovanie postavy a riešenie problémov celulitídy.