Jako výrobci originálního stroje Rolletic® jsme občas konfrontováni s opakující se situací: někdo chce otevřít studio nebo rozšířit nabídku stávajícího studia o procedury postavené na používání masážního stroje Rolletic® Original. Rozhodne se však ušetřit pár tisíc korun tím, že místo nového, prověřeného stroje s plnou zárukou, jasným původem, kompletní certifikací a know how od výrobce koupí stroj použitý na inzerát, v mnoha případech bez kompletní dokumentace, jako jsou doklady o nabytí a výrobního štítku CE, případně ES Prohlášení o shodě. Chybí-li potřebná dokumentace, jeho radost nad ušetřenou sumou pak trvá pouze do první návštěvy revizního technika, případně rovnou kontroly České obchodní inspekce. Ta mu v lepším případě zakáže na takovém stroji podnikat, v horším ho pak může čekat pokuta třeba i 50.000,- Kč za používání stroje, který se nemůže prokázat platnou homologací.
Provozovat jakékoli elektrické zařízení v rámci podnikatelské činnosti totiž lze pouze v případě, že máte k dispozici veškeré technické podklady ze zákona potřebné k veřejnému provozu takového zařízení. Elektrické zařízení musí být také pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno dle platných standardů např. ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2 a ČSN EN 60 204-1 ed.2. Revize musí být také pravidelně opakována např. u elektrických spotřebičů, viz ČSN 33 1600 ed.2, dle skupiny užívání je maximální lhůta 1 x za 24 měsíců. Účelem takové revize elektrických zařízení a spotřebičů je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti, neboť požadavky bezpečnosti se požadují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Pro provedení takové revize je nutné předložit reviznímu technikovi v případě elektrických strojů platné ES Prohlášení o shodě, výrobní štítek CE, návod k údržbě a obsluze, u elektrických spotřebičů pak stačí informace uvedené na výrobním štítku CE, návod k údržbě a obsluze.
umístění výrobního štítku:
vyrobni_stitek(2)
A zde u starších Rolleticů® nastávají v některých případech určité zmatky. Masážní a rekondiční stroj Rolletic® byl totiž v minulosti certifikován jako elektrické zařízení (stroj), proto pro provedení revize starších strojů je nutné předložit reviznímu technikovi platné ES Prohlášení o shodě, stroj osazen výrobním štítkem CE a návod k údržbě a obsluze, vydaný v době výroby stroje. Od roku 2011 jsou však stroje Rolletic® Original certifikovány jako „elektrický spotřebič“, není tedy nutné předkládat ES certifikát! Reviznímu technikovi postačí údaje na výrobním štítku s označením CE a návod k údržbě a obsluze. V případě zájmu samozřejmě naši zákazníci dostávají i ES certifikát. Ten je však určen výhradně pro nové modely stroje (klasifikace „elektrický spotřebič“), a proto jej nelze v žádném případě aplikovat na starší modely, vyrobené před rokem 2011 a tím jejich veřejný provoz „dodatečně legalizovat“.
Pokud tedy kupujete použitý Rolletic®, zkontrolujte si pečlivě, jestli vám prodávající poskytuje všechny dokumenty potřebné k legálnímu provozování takovéto procedury v rámci podnikání a to podle současných živnostenských, hygienických a technických právních předpisů a norem. Máte-li však jakékoli pochybnosti, kontaktujte nás a my vám rádi v této věci poradíme.

Napište nám


    Formulář je chráněn službou reCAPTCHA. Soukromí - Podmínky