Zásady spracovania osobných údajov SK

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť a s osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.

Správca osobných údajov

Správcom vašich údajov je spoločnosť AVIVA s.r.o. IČ 44891563, zapísaná na Okresnom súde Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 21895/P.

Prevádzkujeme naše služby prostredníctvom webových stránok www.bs-systems.cz, www.lympha-press.cz, www.domaci-lymfodrenaze.cz a www.bs-sports.cz. Ich prostredníctvom získavame a následne spracovávame Vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako Správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefonne číslo
 • poštovnú adresu
 • fakturačné údaje (názov společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovných účtov)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Podľa toho, ako naše služby využívate, získame aj ďalšie údaje ako:

 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Prípadne iné on-line identifikátory

Prečo osobné údaje spracováváme

Osobné údaje spracovávame na účely marketingu a predaja našich produktov a služieb.

Osobné údaje spracovávame tiež v okamihu stiahnutia elektronických materiálov umiestnených na našich stránkach, registrácii k odberu noviniek, zaslanie dopytu na produkt a pod.

V takom prípade nám registráciou dávate svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na tento účel.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vášho súhlasu?

Áno, môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

 • V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame Vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.
 • V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.
 • V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako s Vami budeme komunikovať

V okamihu, keď získame súhlas so spracovaním osobných údajov, prípadne v situácii, keď spracovanie osobných údajov nie je podmienené získaním súhlasu (napríklad za účelom plnenia zmluvy), budeme komunikovať prostredníctvom:

 • e-mailu
 • telefónu

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať

Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a využívajú niektorú z platených služieb alebo produktov, spracovávame po dobu trvania spolupráce a ďalej potom 10 rokov po jej skončení.

Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o stiahnutie brožúr, e-bookov, registrovali sa na odber noviniek a pod. spracovávame po dobu udelenia súhlasu do doby jeho odvolania, maximálne však 5 rokov.

Súhlas môžete odvolať napísaním na e-mail avivasro@gmail.com. Spracovanie môžete dočasne prerušiť kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každého nami zasielaného e-mailu.

Osobné údaje získané pomocou súborov Cookies spracovávame po dobu 5 rokov.

Ako osobné údaje zabezpečujeme

Robíme celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré majú za cieľ chrániť Vaše osobné údaje.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

Upozorňujeme, že v prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

K Vašim osobným údajom máme prístup my, ako správca osobných údajov, a najmä naši kolegovia, ktorí zabezpečujú rozosielanie newsletterov a obchodných oznámení.

Títo kolegovia sú preverení, majú prístup iba k tým údajom, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby a len po nevyhnutne nutnú dobu.

Informácie o spracovateľovi

K Vašim osobným údajom majú prístup aj nami vybraní spracovatelia.

Sú to len také subjekty, ktoré nám poskytujú dostatočné záruky a garantujú splnenie požiadaviek na základe platných právnych predpisov.

Zoznam spracovateľov

Vaše osobné údaje spracováváme v marketingovom systéme Clipsan. Odkaz na ich zásady spracovania osobných údajov: https://clipsan.com/cs/info/privacy.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.

Pošlite nám e-mail na avivasro@gmail.com s tým, že svoj súhlas odvolávate.

Týmto Vašim odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
 • právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
 • právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
 • právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť

Ako subjekt údajov máte právo sa opýtať, aké osobné údaje o Vás spracovávame.

Cookies

Pre zlepšenie poskytovania našich služieb využívame na našich webových stránkach cookies.

Za cookies sa považuje malé množstvo dát, ktoré prehliadač uloží do počítača užívateľa. Na našich webových stránkach využívame cookies na prispôsobenie obsahu, štatistické činnosti a sociálne siete.

Máte možnosť si vo svojom prehliadači nastaviť úroveň ochrany používanie cookies, prípadne je úplne vypnúť.

Ako sa s nami spojiť

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese avivasro@gmail.com, prípadne na telefónnom čísle +421 907 627 759.

Za spoločnosť AVIVA s.r.o.

Andrej Džupina

Konateľ spoločnosti